GAMELIKÖREN TAR IN NYA SÅNGARE

Gamelikören inleder vårterminen tisdag 22.1.2019 kl. 12 med övning i Berghyddan. Vi tar i synnerhet in sopraner men även andra intresserade ska känna sig välkomna att komma och följa med en övning. På vårterminens program står bl a deltagande i och uppträdanden på PangSÅNGFesten i Esbo den 15-17.2.2019, ett körläger i Laulasmaa i Estland i mitten av april och en vårshow med temat ’All You Need Is Love - en resa i 60-talet’ den 19 maj i Arabiastranden. Utöver dessa ägnar sig kören kontinuerligt åt all upptänklig social muntration.

Välkommen med!
Gamelikören övar varannan tisdag i Berghyddan kl. 12-15 och övningarna börjar med kaffe och mingel klockan 12. Adressen är Gammelstadsvägen 3, Helsingfors. 

Läs mer . . .


FÖRENINGENS DAG 5.2.2019

Välkommen att fira Föreningens Dag tisdag 5.2.2019 kl. 19 i Berghyddan. Vi bjuder på ett varierande och innehållsrikt program. Det blir bl a musik på säckpipa av Helsinki Pipes and Drums, körsång av GUF-kören under ledning av Niels Burgmann, festföredrag med temat Min miljö av ordföranden för Natur och Miljö Andrea Weckman. Dessutom sjungs det allsång och som socker på botten berättar ostmästare Lorenz Brunnsberg Om ost. Kvällen avslutas med avnjutandet av en aromrik osttallrik med sylt och pepparkakor.

Programledare är Emelie Möllerström. Inträdet är fritt. Välkommen!