Följande bussar passerar Tekniska museet:
Buss 71: Järnvägstorget / Malm
Buss 78: Järnvägstorget / Ladugården
Buss 55: Järnvägstorget (via Fiskehamnen) / Forsby
Buss 57: Munksnäs / Gårdsbacka
Buss 506: Brunakärr (via Böle) / Kvarnbäcken

För dem som kommer med bil finns det några parkeringsplatser innanför porten till Tekniska museet. Flera parkeringsplatser finns på Åminnevägen, som man når via Katarina av Sachsens gata. Från Åminnevägen är det kort väg via en gångbro till Kungsgårdsholmen.