ÅRSMÖTE

Gammelstadens ungdomsförenings medlemmar kallas till årsmöte
tisdagen den 11 april 2023 klockan 15.30 i Berghyddan, Gammelstadsvägen 3.

Stadgeenliga ärenden.

Välkommen!

Styrelsen