Gammelstadens ungdomsförenings styrelse 2023

 

Ordförande:
Ann-Christin Ingman, ingman.ac (at) gmail.com 

Vice ordförande:
Bjarne Andersson, hans.bjarne.andersson (at) gmail.com 

Disponent:
Lorenz Brunnsberg, lorenz.brunnsberg (at) gmail.com

Kassör:
Riitta Holmlund, riitta.holmlund (at) gmail.com

Sekreterare:
Marita Markkanen, marita.c.markkanen (at) gmail.com

Ledamöter:
Gunilla Ohls, gunilla.m.ohls (at) gmail.com
Peter Örthén, peter.orthen (at) netti.fi

Suppleant:
Maria Lahdenperä
Anders Nordlund