Gamelikören våren 2023


Torsdag 27.4 kl. 18.00 Vårbubbel i Berghyddan

En bubblande fest i vårt härliga föreningshus.


Söndag 30.4 kl. 16.00 Tallsaft i Hagalund

Vi sjunger in våren tillsammans med Furorna i Hagalund


Lördag 13.5 kl. 15.00 Sång på Floradagen på Gumtäkts äng

År 1848 sjöngs Vårt land för första gången på Gumtäkts äng. Det vill vi fira!


Måndag 12.6 kl. 16 Allsång med Gamelikören på Kungsgårdsholmen

Vi startar en ny tradition med allsång på Helsingforsdagen i hemknutarna. Vi bänkar oss på den fantastiskt fina Kungsgårdsholmen och blickar ut över Gammelstadsfjärden och sjunger in sommaren tillsammans.