GAMELIKÖREN 2024Kräftskiva

Fredag 6.9.2024 kl. 18.00 i Berghyddan
Gamelikören dricker kräftor.Ett amerikanskt requiem

Lördag 2.11.2024 kl. 18.00 i Forsby kyrka
Gamelikören med instrumentalensemble under ledning av Håkan Wikman.