Gammelstadens ungdomsförening

Vantaanjoen suulla sijaitseva Vanhakaupunki – Gammelstaden - on paikka, johon Helsinki perustettiin vuonna 1550. Kaupungin siirtämisen jälkeen 1640-luvulla alue pysyi pitkään Helsingin reuna-alueena. 1800-luvun toisella puoliskolla Vanhakaupunki ja Arabia teollistuivat. Tällä työväestön asuinalueella oli vilkasta kulttuurista ja sosiaalista toimintaa. Asukkaiden kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja vapaa-ajan toiminta kanavoitiin Arabian ja vuonna 1887 perustetun Vanhankaupungin työväenyhdistyksen kautta. Työväenyhdistyksen toiminnan päätyttyä perustettiin Gammelstadens ungdomsförening - Vanhankaupungin nuorisoseura - vuonna 1908.

Nuorisoseuralla on ollut suuri merkitys ruotsinkieliselle väestölle Vanhankaupungin, Toukolan ja Arabian alueilla jo yli 100 vuoden ajan. Seura pyrkii jatkuvasti katsomaan tulevaisuuteen tarjotakseen entistä enemmän mielenkiintoista ohjelmaa.

BERGHYDDAN

Nuorisoseurantalo Berghyddan on rakennettu vuonna 1910 ja se on nykyään yhdistyksen toiminnan keskus. Gammelstadens ungdomsförening on hoitanut ja ylläpitänyt taloa jo yli yhden vuosisadan ajan. Nykyään Berghyddan on suojeltu kohde ja sitä pidetään olennaisena osana Helsingin kulttuurimaisemaa.

Jos haluat järjestää tapahtuman Berghyddanissa, voit klikata osoitteeseen www.berghyddan.fi

Gammelstadens ungdomsföreningin hallitus

Nuorisoseuran vuosikokous valitsee jäsenistönsä keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, jäsensihteerin, rahastonhoitajan ja isännöitsijän. Hallitukseen kokoonpano (ruotsiksi): Styrelsen

VANDA-BLADET

Gammelstadens ungdomsföreningin julkaisu
Arabian ja Vanhankaupungin työväenyhdistyksen käsin kirjoitetun sanomalehden Wanda ensimmäinen numero ilmestyi sunnuntaina 29. huhtikuuta 1906. Työväenyhdistyksen hajottua ja Gammelstadens ungdomsföreningin perustamisen jälkeen vuonna 1908 nuorisoseura alkoi julkaista lehteä.

Siitä lähtien Vandabladet on ilmestynyt kerran vuodessa yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. Lehden viime vuosien numeroita voit selata täältä: Vandabladet

GAMELIKÖREN

Seuran kuoro Gamelikören harjoittelee säännöllisesti joka toinen tiistai klo 12-15 Berghyddanissa. Uudet laulajat ovat aina tervetulleita! Lue lisää.

GDPR

EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin vuonna 2016 ja se tuli voimaan kaikkialla EU:ssa 25.5.2018 korvaten kansallisen rekisteri- ja henkilötietolainsäädännön. Nuorisoseura noudattaa tämän asetuksen määräyksiä.