HÅKAN WIKMAN

Håkan Wikman är intiativtagare till Gamelikören och har verkat som körens dirigent sedan starten i januari 2015. Under hans ledning har kören kommit att bli en stadig röst i det finlandssvenska körutbudet i huvudstadsregionen. Det här har resulterat i ett flertal större tematiska konserthelheter och tack vare Håkans breda musikaliska nätverk knyter kören ständigt nya artistkontakter, idkar en aktiv nyrekrytering och utvecklar kontinuerligt kören som organisation.

Håkan har en gedigen erfarenhet av körarbete och verkar idag som musikalisk ledare för ett flertal körer i huvudstadsregionen med omnejd. Han är utbildad musik magister från Sibelius-Akademin i Helsingfors med orgel som huvudinstrument och har gjort ett flertal skivinspelningar och konserterat runt om i Europa. Han har ytterligare en lång erfarenhet som festivalledare och är idag även verksam som projektkoordinator för ett antal större nationella och internationella musikprojekt.

År 1998 tilldelades han Kritikens sporrar, år 1999 Vandapriset och år 2017 SFV:s Folkbildningsmedalj bland annat i sin egenskap av en mångsidig och engagerad kulturarbetare som i många år arbetat aktivt för såväl amatör- som yrkesmusiken.